19 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

ROT-avdraget gäller för takarbeten

Sedan flera år tillbaka gäller ROT-avdraget för den som äger ett hus och vill byta ut eller renovera taket. Här är vad som gäller för dig som vill få skatterabatt med ROT när du genomför ett takarbete.


Regler för takarbete med ROT-avdrag

Du måste äga huset där taket ligger, men det spelar ingen roll om det är ditt primära bostadshus eller en sommarstuga/fritidshus. Så länge du står som ägare av huset, helt eller delvis, så får du använda ROT när du tar in hantverkare som utför jobb på taket.

ROT-avdrag för tak uppgår till 30% av det du betalar för arbetet, alltså gäller inte avdraget inköp av material. Om hantverkaren kostar dig totalt 50 000 kronor för en takrenovering (i pris för själva arbetet) så får du alltså dra av 15 000 kr (vilket görs direkt på fakturan) och således betalar du bara 35 000 kr.

Det högsta tillåtna avdraget för en enskild person är 50 000 kr, och då ska alltså arbetskostnaden vara på 166 666 kr eller mer.

Din inkomst och dina övriga avdrag i deklarationen avgör hur stort avdrag du kan göra. För de flesta som tjänar 25 000-27 000 kr är det högsta avdraget på 50 000 kr möjligt, men tjänar du mindre än så kan du fortfarande utnyttja en stor del av det. Ring Skattverket om du är osäker på hur stort ditt maximala avdrag kan bli.

Du får endast skatteavdrag för läggning av tak på själva huset eller fritidshuset, inte på eventuella fristående kringbyggnader på tomten som friggebodar eller garage. Taket måste sitta ihop med huvudfastigheten för att arbetet ska täckas av ROT.

Hantverkaren som gör jobbet ska ha giltig F-skattesedel och dra av avdraget på den faktura du får för takarbetet. Sedan är det hantverkaren som begär ersättning för avdraget från Skatteverket, du som kunde behöver alltså inte göra något praktiskt.


Godkända takarbeten och relaterade arbeten

Du får göra ROT-avdrag när du anlitar hantverkare som utför:

  • Renovering av befintligt tak.
  • Läggning av nytt tak, takomläggning.
  • Avdraget gäller oavsett taktyp (plåt, papp, betong, pannor, shingel, vass, eternit, med mera).
  • Takarbeten på garage eller motsvarande är endast godtagbara för ROT om sidobyggnaderna sitter ihop med huvudfastigheten genom exempelvis en förbindande dörr.
  • Takarbeten på bostadsrätt är inte godkänt ROT-avdrag.
  • Restaurering, målning eller annan förbättrande åtgärd på tak är godtagbart ROT-avdrag.
  • Rivning av gammalt tak ger rätt till ROT-rabatten förutsatt att rivningen är för att bereda utrymme åt nytt tak.
  • Att genomföra en takhöjning för att exempelvis bygga till en extra våning ger rätt till ROT, liksom andra arbeten där hela eller delar av fasaden och/eller taket påverkas.
  • Installation av takfönster, arbeten på skorsten eller andra takrelaterade jobb är även de godkända ROT-arbeten.
  • Faller ditt takarbete utanför någon av ovanstående punkter? Hör med takläggarna du tar in dina offerter från för att säkerställa att jobbet du gör på ditt tak ger ROT-avdrag.

Skapa en prisförfrågan här >>